Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies. Dowiedz się więcej.

Regulamin sklepu

Postanowienia Ogólne

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy klincz.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem".

2. Właścicielem sklepu klincz.com jest firma:

Marcin Ostrowski "Klincz"

ul. Pułaskiego 39/4
41-902 Bytom

NIP: 626-273-57-63
REGON: 242626829

+48 514 396 644
sklep@klincz.com

Wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej działającej przy Ministerstwie Rozwoju.

3. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Klincz, lub Klincz posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura Składania Zamówień

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę www.klincz.com. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego złożeniu, oraz po akceptacji regulaminu sklepu. Złożenie zamówienia na stronie www.klincz.com wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar. Obowiązek zapłaty powstaje po złożeniu zamówienia oraz zatwierdzeniu go przyciskiem ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. Po złożeniu zamówienia na podany przez Konsumenta adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia z informacjami dotyczącymi zamówienia oraz zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku braku produktu znajdującego się na zamówieniu, klient zostanie poinformowany o tym fakcie i zostaną uzgodnione dodatkowe warunki co do sprzedaży produktu.

6. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. Podane kwoty to ceny brutto.

7. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny . W przypadku zakupu na firmę podczas składania zamówienia prosimy o informację w miejscu notatka dla klienta.

8. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzać zmiany do momentu jego wysłania.

9. Obecnie, wszystkie zamówienia dostarczane są z pośrednictwem Poczty Polskiej. Sklep posiada tylko i wyłącznie jedną formę płatności na terenie kraju – płatność po przelewie. Warunki transakcji z wysyłką za granicę ustalane są indywidualnie.

Koszt dostawy na terenie kraju wynosi:

 • do 150g                  - 5.20 PLN / LIST POLECONY
 • od 151g- 0.99kg      - 13.00 PLN / KURIER 48 h
 • od 1kg -2kg             - 15.00 PLN / KURIER 48 h
 • od 2,01kg -3kg        - 17.00 PLN / KURIER 48 h
 • od 3,01kg -4kg        -  19.00 PLN / KURIER 48 h
 • od 4,01kg -5kg        -  21.00 PLN / KURIER 48 h 
 • od 5,01kg -6kg        -  23.00 PLN / KURIER 48 h
 • od 6,01kg -7kg        -  25.00 PLN / KURIER 48 h
 • od 7,01kg -8kg        -  27.00 PLN / KURIER 48 h
 • od 8,01kg -9kg        -  29.00 PLN / KURIER 48 h
 • od 9,01kg -10kg      -  31.00 PLN / KURIER 48 h
 • od 10,01kg - 30kg   -  35.00 PLN / KURIER 48 h
 • Przesyłki zagraniczne zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej dostępnym na stronie.

Szczegółowe warunki nabycia towaru mogą być dodatkowo regulowane w opisie produktu. Termin dostawy Przewidywany czas realizacji zamówienia do 21 dni roboczych.

10. Wypełnienie formularza zamówienia i podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia przechowujemy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz przetwarzamy zgodnie z zakresem udzielonej zgody oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodności z RODO, tj. Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych.

Wypełniając formularz zamówienia klient potwierdza, że wszystkie zawarte w nim dane są prawdziwe.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu. W chwili złożenia zamówienia przez klienta cena podana przy towarze jest wiążąca i nie ulegnie zmianie. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

12. Każdemu zamówieniu zostanie przypisany unikalny numer. Numer ten jest przydatny w momencie chęci sprawdzenia stanu realizacji zamówienia, dokonania w nim zmian lub jego anulowania. W tym celu po zalogowaniu się na stronie sklepu należy kliknąć pole [moje zamówienia] . Zmiany i anulowanie zamówienia są możliwe jedynie wtedy kiedy zamówienie nie zaczęło być jeszcze realizowane. W momencie otrzymania przelewu przez firmę Klincz, status zostaje zmieniony na "przygotowanie w toku". Kolejną zmianą statusu jest to treść „wysłane” gdy paczka zostanie przesłana do klienta. Rękojmia, gwarancja, zwroty, odstąpienie od umowy

13. Rękojmia oraz gwarancja. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne, objęte gwarancją producenta oraz są fabrycznie nowe. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93) z późn. zmianami, oraz przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., (Dz. U.2017.683 t.j. z dnia 30.03.2017 r.) Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zwroty prosimy wysłać tylko i wyłącznie przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres:

Klincz Sklep

ul. Pułaskiego 39/4
41-902 Bytom

+48 514 396 644
sklep@klincz.com

Reklamacje będą uwzględniane po dokonaniu oględzin rzeczy i stwierdzeniu wad produktu, bądź niezgodności towaru z dokonanym zamówieniem. Tylko czysty i nie uszkodzony mechanicznie przez klienta towar, który nie nosi cech używania przez klienta podlega reklamacji. Koszty sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Uwaga! Po otrzymaniu przesyłki prosimy o jej dokładne sprawdzenie w celu stwierdzenia, czy nie doszło do mechanicznych uszkodzeń podczas transportu i w razie potrzeby o sporządzenie protokołu szkody, który znacznie uprości procedurę reklamacyjną.

14. Odstąpienie od umowy. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy kupionego towaru w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni (14 dni) od daty odebrania przesyłki od przewoźnika. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z załącznikiem umieszczonym na stronie internetowe www.klincz.com Zwracany towar nie może być używany, musi posiadać oryginalne metki i oznaczenia oraz winien być zapakowany w bezpieczny sposób. Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty zamówienia. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Pieniądze zwracane są w 7 dni, w przypadku braku informacji na temat zwrotu lub wymiany, zwrot dokonany będzie w 3 dni robocze po otrzymaniu dodatkowych informacji od klienta. W przypadku braku informacji w odesłanej paczce, zwrot dokonany będzie po wyjaśnieniu sytuacji i nie przekroczy 14 dni roboczych. W przypadku zwrotu w celu wymiany na inny produkt lub rozmiar prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres sklep@klincz.com.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

15. UWAGA! Jesteśmy płatnikiem VAT.