Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies. Dowiedz się więcej.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Serwisu www. Klincz.com

 1. Informacje ogólne

W naszej Polityce Prywatności określiliśmy zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.klincz.com.

Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny, oznacza to więc że z jego zapisów nie wynikają dla Klientów- Użytkowników Serwisu żadne zobowiązania.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz uzyskanych w związku z aktywnością Użytkowników w Internecie jest firma:

Marcin Ostrowski "Klincz" z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ulicy Pułaskiego 39/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej działającej przy Ministerstwie Rozwoju, NIP: 626-273-57-63, REGON: 242626829, mail: sklepklincz@gmail.com

 1. Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam Danych Osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, których zadaniem jest chronić posiadane dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 1. Dane Osobowe przetwarzamy :

 1. na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika,

 2. w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży,

 3. przyjmowania i obsługi reklamacji

 4. dla organizacji konkursów

 5. w celu prezentowanie reklam, ofert lub promocji produktów oferowanych przez Administratora

 6. na podstawie szczególnych przepisów prawa, w przypadkach, w których przepisy te upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”],

 3. uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, na których Serwis ma swoje profile.

6. Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z jego funkcjonalności, tj. do złożenia zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji konta, zapisania się na newsletter.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych w Serwisie jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której Klient– Użytkownik Serwisu jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), a wykorzystanie informacji zawartych w plikach cookies na podstawie art. 22 ust. 2 lit. c) RODO.

8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie mogą być przekazane do trzech podmiotów: obsługującego administratora, biura rachunkowego, realizującej dostawy przesyłek firmie kurierskiej. Dane osobowe nie będą sprzedawane.

9. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi internetowych, które udostępniania w szczególności firma Google, dane osobowe klientów mogą być przekazywane do krajów znajdujących się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Polityka plików cookies.

Witryny i strony internetowe firmy Klincz Marcin Ostrowski mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka).

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania Serwisu www.klincz.com przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Serwisie www.klincz.com i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania Serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Jakie rodzaje plików cookie używamy?

Cookies sesyjne

Cookies sesyjne to tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do Serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki. W Serwisie www.klincz.com przechowujemy jedno ciasteczko sesji ASP.NET_SessionId - plik służy do szyfrowania informacji autoryzacyjnych o użytkowniku, tworzony jest w momencie wejścia do Serwisu, a usuwany jest wraz zamknięciem przeglądarki.

Cookies stałe

Są to ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z Serwisu i są przechowywane przez dłuższy czas. Serwis www.klincz.com przechowuje ciasteczko z informacją o wyświetleniu komunikatu dotyczącego zarządzania plikami cookies przez Serwis www.klincz.com. Plik ten przechowywany jest przez okres jednego roku od momentu zapisania na urządzeniu końcowym lub do czasu wycofania zgody poprzez zmianę przez Klienta- Użytkownika Serwisu ustawień przeglądarki

Cookies zewnętrzne

Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz Serwis internetowy współpracuje. Na www.klincz.com wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat Serwisu. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie. Możliwe jest zrezygnowanie z zamieszczenia plików cookies pochodzących od Google Analytics na Państwa urządzeniu pod tym adresem.

Czy cookies są niebezpieczne?

Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możecie Państwo wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:

 1. w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, może nie być możliwe zalogowanie się do Serwisu www.klincz.com i korzystanie z jego funkcjonalności.

 2. w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie, w szczególności:

W przypadku urządzeń mobilnych:

12. W zależności od zakresu przekazanych nam danych osobowych i celów ich przetwarzania dane te mogą być przechowywane przez różne okresy czasu.

Dane uzyskane przez Administratora w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i obsługi zamówienia oraz wynikający z przepisów np. księgowych lub podatkowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta- Użytkownika Serwisu, dane te mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przetwarzamy w naszym Serwisie przysługuje szereg uprawnień, które mogą być realizowane w dowolnym momencie, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

e) prawo żądania przeniesienia danych jej dotyczących do innego Administratora

f) prawo żądania usunięcia jej danych.

Osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych następuje niezgodnie z przepisami przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. W Serwisie znajdują się linki do innych stron internetowych, tak jak w szczególności Facebook, Instagram, Spotify, ITunes, Tidal. Strony te działają niezależnie od naszego, nie są przez nas nadzorowane oraz mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności i regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane znajdują się w zakładce „KONTAKT”.